مرکز آموزشی و درمانی سوء مصرف مواد انستیتو روانپزشکي تهران يک مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ایران است

که از سال1389 به طور رسمي شروع به فعاليت نموده و خدمات عمده اي را در واحدهاي روانپزشکي و روانشناسي باليني ارايه مي نمايد .

مراجعين بعد از طي کردن مراحل پذيرش، توسط تيم تخصصي درمان مشتمل بر روانپزشک و روانشناس باليني مورد ارزيابي و درمان قرار مي گيرند .

خدمات درمانی:شامل درمان های دارویی و غیردارویی مثل درمان با بوپرنورفین، متادون، درمان روانشناختی، گروه درمانی و موسیقی درمانی  می باشد. افراد وابسته به الکل، مواد افیونی، محرک ها و سایر مواد می توانند از خدمات این مرکز بهرمند گردند.

هزينه ها: هزينه هاي اخذ شده در این مرکز طبق تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان و دولتی مي باشد.

  هدف از ارائه خدمات درماني در مرکز آموزشی و درمانی سوء مصرف مواد انستيتو روانپزشکي تهران ياري رساندن به مراجعين است تا بتوانند احساسات، رفتارها و افکار خود را پذيرفته يا تغيير دهند تا از شيوه هاي بهتري براي سازگاري و حل نمودن فشارهاي روحي استفاده کنند و از اين طريق ارتباط موثر تري با محيط خود و ساير افراد برقرار سازند. اين خدمات کاملا محرمانه بوده و مراجعين مي توانند طي جلسات درمان به تجزيه و تحليل احساسات، رفتارها و افکار خود بپردازند . درمان دارویی(شامل درمان اختلا لات ناشی از اعتیاد، درمان علائم ترک و وسوسه، درمان انواع اعتیاد به الکل، تریاک و مشتقات آن؛ انواع مخدرها و محرکها مانند شیشه و حشیش وسیگار و......)و درمان غیر دارویی و مشاوره به طور هم زمان انجام میگیرد تا مراجععین در کوتاهترین مدت با استعانت الهی نتیجه بگیرند. رئیس مرکز: آقای دکتر محمد باقرصابری زفرقندیمسئولین فنی مرکز:آقای دکتر محمد باقرصابری زفرقندی روانپزشک، خانم دکتر زهرا یداللهی روانپزشک

کارشناس ارشد روانشناسی بالينی: جناب آقای رضا فرهمند

پرستار:خانم سهیلا بلال حبشی

برنامه های آموزشی مرکز آموزشی درمانی سوء مصرف مواد :

برگزاری دوره های آموزش درمانهای سوء مصرف مواد ویژه پزشکان (دوره MMT)

برگزاری دوره آموزشی درمانهای غیر دارویی اعتیاد و سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان

گروه درمانی آموزشی برای پیشگیری از مصرف و عود مجدد برای عموم

گروه درمانی حمایتی آموزشی برای خاانواده بیماران