دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان

 

  دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان در دهه 1360 پايه گذاری شد. از مدتها قبل از آن ضرورت وجود دفتری برای برنامه ريزی و هماهنگی بين رشته ای و مدون سازی بهداشت روانی ، روانپزشکی و تعاليم دينی بطور کامل احساس می‌شد. گروهی از متخصصين بهداشت روانی و مسئولين دانشگاهی ضمن بهره مندی از مشورتها و راهنمايی اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه به تآسيس اين دفتر در حوزه پژوهشی دانشگاه اقدام نمودند. پيشنهاد تآسيس دفتر از سوی دکتر جعفر بوالهری عضو هيآت علمی انستيتو روانپزشکی تهران طی نامه‌ای در آذر ماه سال 1366 با دکتر سيد احمد واعظی معاون پژوهشی وقت دانشگاه علوم پزشکی ايران مطرح و با موافقت ايشان دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان تآسيس شد. از آن زمان تا کنون به انجام فعاليتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه دين و بهداشت روان و روانشناسی و همکاری با ساير مراکز مرتبط و برگزاری همايش و کارگاههای مربوط مشغول بوده است.

  

  سابقه فعاليتهای گذشته

  6) جمع آوری منابع و اطلاع رسانی: دفتر مطالعات اقدام به جمع آوری منابع علمی- پژوهشی در حوزه های مربوط از جمله پايان نامه ها، کتب مرجع، مجلات و مقالات داخلی و خارجی جهت استفاده پژوهشگران نموده است.

  7) همکاری با مراکز علمی- پژوهشی مرتبط با فعاليتهای دفتر از جمله دانشگاهها، مرکز همکاريهای مشترک سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، مرکز تحقيقات دارالحديث، دفتر تبليغات اسلامی قم و ...

  8) انجام طرح های پژوهشی: عناوين بعضی از اين طرح های پژوهشی عبارتند از: طراحی و ساخت الگوهای مشاوره و درمان مذهبی، طراحی الگوهای به کارگيری مداخلات معنوی و دعا. بررسی رابطه اعتکاف ماه رجب بر سلامت روان، بررسی مشکلات و نيازهای شرعی بيماران روانی، نقش باورها و اعمال دينی در مواجهه با استرس بيماری سرطان در بيماران سرطانی، و يا يکی از اعضاء‌ خانواده آنها، نقش مداخلات مذهبی در مواجهه با استرس عمل جراحی، بررسی مکانيزم اثر دعا، بررسی نگرش درمانجويان مراکز خدمات روانشناسی نسبت به نگرش دينی درمانگران، بررسی نگرش درمانگران نسبت به نگرش دينی درمانجويان، بررسی رابطه هويت دينی درمانجويان، بررسی رابطه هويت دينی و ميزان افسردگی و اضطراب در نزد نوجوانان و جوانان شهر تهران.

  9) برگزاری دومين همايش بين المللی نقش دين در بهداشت روان با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ايران، همکاری در برگزاری دو همايش بين المللی و داخلی علم و دين با مرکز تحقيقات علوم پزشکی کشور.

  10) ترغيب و حمايت های علمی و در مواردی مالی لازم از پايان نامه ها و پژوهش های مرتبط.