ثبت تجربیات در کارگاه ها

 

یکی از وظایف معاونت پژوهشی برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان می­باشد و این معاونت موفق به برگزاری 5 کارگاه در سال 94 و 15 کارگاه در سال 95 بوده است.

متأسفانه با وجود این که این معاونت در پایان هر سال قبل از برنامه­ریزی کارگاه­ها برای سال بعد اقدام به نیازسنجی از مدیران گروه­های آموزشی دانشکده می­نماید حضور اعضاء هیأت علمی دانشکده علیرغم رایگان بودن کارگاه­ها کمرنگ می­باشد، لذا پیشنهاد می­گردد:

1- در برنامه­ریزی کارگاه­های آتی زمانی برای دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه­های معاونت پژوهشی در نظر گرفته شود تا شاید امتیاز معنوی بتواند باعت جذب اعضاء هیئت علمی در این کارگاه­ها گردد.

2-   در هنگام تنظیم زمان کارگاه، با مدیران گروه­های آموزشی نیز مذاکره گردد.

3-   در انتخاب مدرس برای کارگاه­ها از نظارت اعضاء هیئت علمی استفاده شود.

4-   و یا برگزاری کارگاه­ها به صورت مجازی صورت گیرد.

 

 

 

 

 

شرکت در کارگاه­ها

 یکی از وظایف معاونت پژوهشی برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان می­باشد و این معاونت موفق به برگزاری 5 کارگاه در سال 94 و 15 کارگاه در سال 95 بوده است.

متأسفانه با وجود این که این معاونت در پایان هر سال قبل از برنامه­ریزی کارگاه­ها برای سال بعد اقدام به نیازسنجی از مدیران گروه­های آموزشی دانشکده می­نماید حضور اعضاء هیأت علمی دانشکده علیرغم رایگان بودن کارگاه­ها کمرنگ می­باشد، لذا پیشنهاد می­گردد:

1- در برنامه­ریزی کارگاه­های آتی زمانی برای دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه­های معاونت پژوهشی در نظر گرفته شود تا شاید امتیاز معنوی بتواند باعت جذب اعضاء هیئت علمی در این کارگاه­ها گردد.

2-   در هنگام تنظیم زمان کارگاه، با مدیران گروه­های آموزشی نیز مذاکره گردد.

3-   در انتخاب مدرس برای کارگاه­ها از نظارت اعضاء هیئت علمی استفاده شود.

4-   و یا برگزاری کارگاه­ها به صورت مجازی صورت گیرد.

 

استفاده از ایمیل IUMS

-      علیرغم اینکه تمامی اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دارای ایمیل IUMS می­باشند ولی بعضاً مشاهده شده برخی از پژوهشگران هنوز از ایمیل Yahoo یا Gmail استفاده می­کنند جهت ایجاد انگیزه پیشنهاد می­گردد این معاونت هنگام اطلاع رسانی­ها از ایمیل IUMS اختصاصی­ خود استفاده نماید.

 

نحوه انتخاب نشریه در Scopus جهت ثبت مقالات علمی

-           37448  نشریه تحت پوشش در Scopus  می­باشند 304 نشریه در حیطه روانشناسی و 165 نشریه در حیطه روانپزشکی می­باشد که عناوین آن در بخش sources قابل مشاهده می­باشد و می­توان موضوعات مورد نظر را در حیطه­های مذکور جستجو و CiteScore نشریات مرتبط را در آن حیطه مقایسه و انتخاب نمود.

-           معادل  impact factor در IsI    ، CiteScore  در Scopus می­باشد.