کتاب های منتشر شده

1-  مهارت های زندگی ویژه زنان خشونت دیده برای پزشکان عمومی و کارشناسان بهداشتی:

نویسندگان: دکتر شهربانو قهاری، دکتر جعفر بوالهری، با همکاری و زیر نظر دکتر عصمت باروتی.انتشارات دانژه.1384.

2- مهارت های زندگی ویژه زنان خشونت دیده برای زنان قربانی خشونت. نویسندگان: دکتر شهربانو قهاری، دکتر جعفر بوالهری، انتشارات دانژه. 1384.

 

3- مشاوره طلاق. دکتر شهربانو قهاری و دکتر جعفر بوالهری. تهران انتشارات دانژه

4-کاربرد صندلی خالی در روان درمانی (کار با قربانیان ازارهای جنسی) . تهران نشر دانژه.

5-کار ناتمام: راهنمای کار با قربانیان ازارهای عاطفی . تهران نشر روان شناسی و هنر.

6- بی وفایی نویسنده دکتر بوالهری و همکاران تهران نشر دانژه

7- پیمان شکنی در زناشویی. دکتر شهربانو قهاری. تهران انتشارات دانژه

 

 

 

پایان نامه های در دست اقدام

 

1-  پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا کرمی

عنوان:مقایسه طرحواره ها و سبک دلبستگی در زنان قربانی خشونت و عادی. دانشگاه تهران. استاد مشاور.

 

2-     پایان نامه کارشناسی ارشد خانم امیرزادگان. اثربخشی بازی درمانی و قصه درمانی در کاهش رفتار پرخاشگرانه کودکان قربانی تجاوزات جنسی. استاد راهنما. دانشگاه ازاد اسلامی ورامین

 

 

 

 

طرح های در دست اقدام

 

1-   سالمند ازاری در شهرستان ساری. مجری طرح دکتر مهران ضرغامی قهاری و همکاران1396.

2-   همسرازاری(مرد ازاری در ساری). مجری طرح دکتر مهران ضرغامی قهاری و همکاران1396.

3-   همسرازاری(مرد ازاری در ساوجبلاغ). مجری طرح دکتر مهران ضرغامی قهاری و همکاران.1396

4-   مفهوم خشونت نقش و حقوق زن در خانواده از دیدگاه مرتکبین خشونت خانگی در تهران. نگاری و همکاران .1396.

5-   اعتباریابی پرسشنامه طرحواره مد . این پرسشنامه برای شناسایی ذهنیت کودک تکانشی و کودک عصبانی به کار می اید