چاپ        ارسال به دوست

ابزار و متون آموزشی طرح پایلوت ارتقاء ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگی در منطقه 9 شهر تهران

کتابچه راهنمای برنامه ارتقای ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگیفلوچارت برنامه مداخله و مراقبت از موارد خشونت در سطح منطقه 9 شهر تهران

مرکز بهداشت غرب


فرم شماره 1 (موارد همسرآزاري)


فرم شماره 2 (موارد همسرآزاري)


فرم ثبت خشونت پرسشنامه شماره 3

 

فرم ثبت خشونت پرسشنامه شماره 4

 

فرم ثبت خشونت پرسشنامه شماره 5

 

چك ليست پایش اجرايي "طرح پایلوت  پيشگيري از خشونت خانگي"

درمنطقه 9 شهر تهران

 

 


رضایت نامه داوطلبان مشارکت در طرح

 

  سیاست ملی توسعه ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگی

 


متن آموزشی 1


متن آموزشی2


متن آموزشی 3

 

 


بروشور همسر آزاری


پوستر


 


منابع طرح هسته خشونت

 

 

الف)مقالات منتشر شده در سایت SID (جهاد دانشگاهی)

 

ب)پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان


ت)مقالات منتشر شده در نشریه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

 

ث)پروژه های انجام شده در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 

 ٠٨:٠٠ - 1395/08/19    /    شماره : ١٩٧٢١    /    تعداد نمایش : ١٢٧٣خروج