انجام پژوهش از نوع کارآزمايی بالينی (Clinical Trials) در دهه‌هاي اخير رواج بسياري يافته است و از سال 2005، كميته بين المللي ناشران مجلات پزشكي (ICMJE) ثبت كارآزمايي‌ها را در بانك‌هاي اطلاعاتي به عنوان شرط لازم براي چاپ آن در نظر گرفته است. ايجاد اين بانك‌هاي اطلاعاتي وسيله‌اي است براي شفاف سازي، اطمينان بخشي و اطلاع رساني در خصوص اين مطالعات كه با جلوگيري از انجام مطالعات تكراري در بودجه‌هاي محدود پژوهشي نيز صرفه‌جويي مي‌گردد. همچنين ثبت كارآزمايي ها اين اطمينان را بوجود مي آورد كه نتايج تمام كارآزمايي‌ها پيگيري مي‌شوند، براي مثال احتمال عدم چاپ و انتشار مطالعاتي كه نتايج آن با منافع مالي شركت‌هاي دارويي مغاير است را نيز به حداقل مي‌رساند.

در همين راستا از سال 1390 كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور در دستورالعملي براي كليه نشريات علمي – پژوهشي اعلام كرده است كه چاپ مقالات برآمده از كارآزمايي‌هاي باليني بدون ثبت يكي از سايت‌هاي ثبت مربوطه مانند IRCT ممنوع مي‌باشد.

براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص به سايت مركز بين‌المللي ثبت كارآزمايي‌هاي باليني ايران مراجعه نماييد.

Irct.ir.www