كارگاه‌هاي سال 1395 دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان

نام كارگاه

مدرس

زمان برگزاري

گروه هدف

اصول، مباني روش‌هاي تحقيق كيفي

دكتر مسعود فلاحي خشكناب

6-4 خرداد 95

اعضاء هيئت علمي

كلاس‌هاي زبان

آقاي امين يغموري

چهارشنبه هر هفته

اعضاء هيئت علمي

داوري مقالات و طرح‌هاي پژوهشي قسمت اول

دكتر مهرداد شيخ وطن

16 خرداد 95

اعضاء هيئت علمي

داوري مقالات و طرح‌هاي پژوهشي قسمت دوم

دكتر مهرداد شيخ وطن

6 خرداد 95

اعضاء هيئت علمي

Visio

مهندس غلامرضا بابايي

25 ارديبهشت 95

پرسنل دانشكده

سرقت علمي plagiarism

خانم زهره راخ

11 ارديبهشت 95

پرسنل دانشكده

Microsoft word مقدماتي و پيشرفته

خانم سودابه طاهري

3 شهريور 95

پرسنل دانشكده

خلاقيت

دكتر سيد كاظم ملكوتي

18 دی 95

پرسنل دانشكده

داوري مقالات و طرح‌هاي پژوهشي

دكتر مهرداد شيخ وطن

16 خرداد 95

اعضاء هيئت علمي

پروپوزال­نويسي

دكتر نادره معماريان

12 خرداد 95

دانشجويان دانشكده

SPSS مقدماتي

دكتر مجتبي حبيبي

21-20 تير 95

دانشجويان دانشكده

SPSS پيشرفته

دكتر مجتبي حبيبي

28-27 تير 95

دانشجويان دانشكده

تحلیل‌های‌مبتنی بر تصمیم‌گیری‌ روابط دو یا چند متغیره ازمقدماتی تا پیشرفته براساس نرم‌افزارهای medcalc وspss

دكتر مجتبي حبيبي

28-27 آبان 95

دانشجويان دانشكده

فرمول­بندی روان پویشی

لیلا محمدی

(دانشجوی دکتری روانشناسی)

1 اسفند 95

دانشجویان دانشکده

پروپوزال نویسی

دکتر نادره معماریان

9 اسفند 95

دانشجویان دانشکده