مقررات کتابخانه

استفاده از خدمات كتابخانه در محل براي همگان آزاد است و برابر با قوانين و مقررات كتابخانه مي باشد.

 

شرایط امانت کتب فارسی و لاتین

- اعضای هیات علمی 6 جلد به مدت یک هفته

- دانشجویان دکتری و ارشد 4 جلد به مدت یک هفته

- کارمندان 2 جلد به مدت یک هفته

- کتب مرجع، رفرنس و تک نسخه‌ای به هیچگونه امانت داده نمی‌شود

- پایان‌نامه‌ها به هیچگونه امانت داده نمی‌شود

- نشریات فارسی و لاتین امانت داده نمی‌شود فقط امکان تهیه کپی از آنها وجود دارد