معاونت پژوهشی انستيتو روانپزشکی تهران - دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

  هدف اصلی اين معاونت ارتقای کمی و کيفی پژوهش‌های پايه و کاربردی در بين اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان است. لذا اولويت اين معاونت هدفمند کردن پژوهش‌ها و هدايت آن‌ها به سمت پژوهش‌های کاربردی و تأثيرگذار بر سياستگذاری‌های سلامت روان کشور و همچنين مطالعات مؤثر بر پيشگيری و درمان اختلالات روانی و کاهش بار بيماری‌ها می‌باشد.

  به اين منظور وظايف اين معاونت به طور خلاصه شامل موارد زير است:

1.      برگزاری جلسات شورای پژوهشی و تصويت و اولويت‌بندی طرح‌های پژوهشی

2.      برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت و ميان مدت پژوهشی بر اساس نياز مخاطبان

3.      نظارت بر کليه فعاليت‌های تحقيقاتی اساتيد و دانشجويان دانشکده

4.      بررسی و ارزيابی ارتقای اعضای هيات علمی

5.      ايجاد تسهيلات لازم جهت بهره گيری اعضای هيات علمی و دانشجويان از منابع اطلاعاتی

6.      ارزيابی و تصويب کتاب‌هايی که اعضای هيأت علمی و پژوهشگران برای چاپ و ترجمه آماده کرده‌اند.

7.      انتشار نشريه علمی

 

  واحدهای زير مجموعه اين معاونت شامل موارد زير است :

1.      دفتر مديريت پژوهش

2.      واحد علم سنجی

3.      واحد انتشارات

4.      نشريه روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران

5.      کتابخانه

6.      واحد کارگاه‌ها و دوره‌های پژوهشی

7.      واحد پايان نامه

 

کارکنان

معاون پژوهشی: دکتر سید کاظم ملکوتیcv                   خانم دکتر فهیمه فتخعلی لواسانی : رئیس اداره پژوهش

Fathalilavasani.f@iums.ac.ir

کارشناس مسئول پژوهش: خانم نغمه منصوری

کارشناس: خانم سودابه طاهری