منشور فعالیت همکاران حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

      1- عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام .

 

       2- رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان .

 

         3- تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان .

 

       4- رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع .

 

       5- رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان .

 

       6- تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص .

 

       7- تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی .

 

       8- تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان .

 

       9- شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان .

 

       10- بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز