معاونت بین الملل  دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان

توانمندسازی اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشکده در راستای توسعه ارتباطات بين المللي از طريق برقراری تفاهم نامه، داشتن پروژه هاي مشترك تحقيقاتي، تبادل استاد و دانشجو، بازديدها و برگزاري برنامه هاي مختلف علمي

·         جذب دانشجویان غیر ایرانی

·         تسهیلات فرایندهای فرصتهاي مطالعاتي، بورس‌های كوتاه و بلندمدت، سمينارها و كارگاه‌هاي بين‌المللي

·         ارائه نتايج و تجربيات حاصل از فرصتهاي مطالعاتي، كنگره ها و بازديدهاي خارج كشور توسط افراد در قالب كارگاه، سمينار یا درج در روزنامه و سايتهاي مربوطه

·         استفاده از همکاری متخصصین ایرانی مقیم در خارج ازکشور و متخصصین غیر ایرانی

·         همكاري با واحد های روابط بين الملل در سطح دانشگاه و برون سازمانی  با هماهنگي معاونت بين الملل دانشگاه

·         کمک به اساتید و دانشجویان علاقه مند به نوشتن کتب و مقالات به زبان انگلیسی

·         بستر سازی برای ارتقای رتبه ی دانشکده در راستای تحقق اهداف رتبه بندی دانشگاه در حیطه بین الملل

نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي علمي بين المللي دانشکده و تلاش در معرفي توانمنديهاي آن

معرفی واحد های زیر مجموعه

مركز همكاري مشترك (سازمان جهانی بهداشت)WHO در بهداشت روان

اسامی معاونت بین الملل

جناب آقای دکتر سید کاظم ملکوتی   cv                معاون بین الملل

جناب آقای دکترمحمود دهقان                        همكار معاونت از گروه روانشناسي

سرکار خانم ام البنین شعبانی                          کارشناس معاونت                                                 

                             تلفن مستقیم دفتر: 66513250            داخلی(255)